kogelwerende ramen

dé expert in bouwkundige ballistische beveiliging

Ramen behoren vanuit beveiligingsoogpunt tot de meest kwetsbare elementen in een gebouw. Dat maakt het bijzonder belangrijk om veel aandacht aan de ramen te besteden bij het nemen van kogelwerende maatregelen. aalbers|wico is dé specialist in bouwkundige ballistische beveiliging. Wij produceren, leveren en monteren kogelwerende ramen exact volgens specificatie. Al dan niet in combinatie met inbraak-, explosie- en brandwerende eigenschappen.

in de praktijk getest

De weerstandswaarde van onze ramen is niet alleen op papier berekend, maar ook in de praktijk getoetst. Hiervoor hebben we een eigen testcentrum, waar we de ramen aan de meest kritische proeven kunnen onderwerpen. Onderdeel daarvan is een ballistische testbunker, die in Nederland uniek is in zijn soort.

normeringen

Als basis hanteren wij de Europese normen EN 1522 en EN 1063. Maar wij gaan nog een stap verder. Als het Programma van Eisen hierom vraagt, dan zorgen wij voor ramen die de daadwerkelijke gewenste weerstand biedt. Met de officiële normeringen als uitgangspunt, maar nog eens extra beproefd volgens aanvullende criteria.

kenniscentrum

Lees meer over normen voor kogelwerende ramen in het kenniscentrum.

testmethoden

We bepalen de weerstandsklasse van onze kogelwerende ramen altijd in de praktijk. Daarbij maken we gebruik van de methoden en hulpmiddelen die in de normen EN 1522 en EN 1063 worden beschreven: een mechanisch afvuurmechanisme, temperatuurmeting, schieten in een driehoek met bepaalde inslagafstand en een snelheidsmeter.

Lees meer over testmethoden voor kogelwerende ramen in het kenniscentrum.

weerstandsklassen

De weerstandsklasse van kogelwerende ramen wordt gedefinieerd op basis van een aantal factoren. Het type munitie dat wordt gebruikt, het type wapen, de snelheid waarmee wordt geschoten, de afstand waarop dat gebeurd en het aantal schoten dat wordt gelost.

Lees meer over weerstandsklassen voor kogelwerende ramen in het kenniscentrum.

Meer weten over onze kogelwerende ramen? Een offerte ontvangen op basis van uw PvE?
neem contact op