inbraakwerende ramen

dé expert in inbraakwerende ramen

Samen met de toegangsdeur vormen ramen de meest inbraakgevoelige gevelelementen van een gebouw. Dat maakt het bijzonder belangrijk om veel aandacht aan de ramen te besteden bij het nemen van inbraakwerende maatregelen. aalbers|wico is dé specialist in bouwkundige inbraakbeveiliging. Wij produceren, leveren en monteren inbraakwerende ramen exact volgens specificatie. Al dan niet in combinatie met kogel-, explosie- en brandwerende eigenschappen.

door ‘inbrekers’ getest

De weerstandswaarde van onze ramen is niet alleen op papier berekend, maar ook in de praktijk getoetst. Hiervoor hebben we een eigen testcentrum, waar we de ramen aan de zwaarste proeven kunnen onderwerpen. Met diverse gereedschappen testen geroutineerde ‘inbrekers’ de weerstand op verschillende punten, conform de hiervoor geldende indeling in weerstandsklassen.

normeringen

Als basis hanteren wij normen als NEN 5096, EN 1627-1630, EN 356 en ISO 16936. Maar wij gaan nog een stap verder. Als het Programma van Eisen hierom vraagt, dan zorgen wij voor ramen die de daadwerkelijke gewenste weerstand bieden. Met de officiële normeringen als uitgangspunt, maar nog eens extra beproefd volgens aanvullende criteria.

Lees meer over normen voor inbraakwerende ramen in het kenniscentrum.

testmethoden

Volgens de normeringen op het gebied van inbraakwering moeten ramen op drie manieren getest zijn. Met statische belasting, met dynamische belasting en met handmatige inbraaktests.

Lees meer over testmethoden voor inbraakwerende ramen in het kenniscentrum.

weerstandsklassen

Bij manuele tests wordt de weerstandsklasse van inbraakwerende ramen gedefinieerd op basis van twee factoren. De tijd die de ‘inbreker’ erover mag doen om het raam te forceren. En de gereedschappen die hiervoor gebruikt mogen worden. Hoe langer de tijd en hoe zwaarder het gereedschap, hoe hoger de weerstandsklasse.

Lees meer over weerstandsklassen voor inbraakwerende ramen in het kenniscentrum.
Meer weten over onze inbraakwerende ramen? Een offerte ontvangen op basis van uw PvE?
neem contact op