Brandwerende panic rooms en strong rooms

dé expert in brandwerende panic- strongrooms

In een panic room (of strong room) moeten personen zich veilig kunnen terugtrekken bij een calamiteit of een bedreigende situatie, dus worden er hoge eisen gesteld aan de bouwkundige constructie. Daarom werken veel aannemers bij de bouw van zo’n ruimte samen met aalbers|wico, dé specialist in bouwkundige brandbeveiliging. Wij leveren en monteren alle benodigde brandwerende onderdelen, al dan niet in combinatie met inbraak-, kogel- en explosiewerende eigenschappen.

in de praktijk getest

De weerstandswaarde van onze panic rooms is niet alleen op papier berekend, maar ook in de praktijk getoetst. Hiervoor beschikken we over een eigen testcentrum, waar we de gebruikte materialen aan de zwaarste omstandigheden kunnen onderwerpen. Daarbij maken we gebruik van een brandtestoven.

normeringen

Als basis hanteren wij NEN 6075, 6068 en 6069, en EN 1634, 1364, 13501 en 15269. Maar wij gaan nog een stap verder. Als het Programma van Eisen hierom vraagt, dan zorgen wij voor een panic room die de daadwerkelijke gewenste weerstand biedt. Met de officiële normeringen als uitgangspunt, maar nog eens extra beproefd volgens aanvullende criteria.

Lees meer over normen voor panic rooms in het kenniscentrum.

testmethoden

In ons eigen testcentrum toetsen we de brandwerendheid van componenten voor een panic room conform de methoden zoals die staan beschreven in de daarvoor geldende normen NEN 6069 en EN 1634. Dat doen wemet behulp van een testoven.

Lees meer over testmethoden voor panic rooms in het kenniscentrum.

weerstandsklassen

De weerstandsklasse van brandwerende producten wordt grofweg gedefinieerd op basis van twee factoren. De functie van de constructie of het gebouwelement (bijvoorbeeld dragend, scheidend, isolerend etc.). En de tijd gedurende welke dit element in staat is deze functie te behouden bij blootstelling aan brand.

Lees meer over weerstandsklassen voor panic rooms in het kenniscentrum.

Meer weten over onze oplossingen voor panic rooms? Een offerte ontvangen op basis van uw PvE?
neem contact op