brandwerende balies

dé expert in brandwerende balies

Als de balie in uw pand deel uitmaakt van een brandscheiding, dan moet de balie zelf uiteraard ook brandwerend zijn uitgevoerd. Zoekt u een brandwerende balie? aalbers|wico is dé specialist in bouwkundige brandbeveiliging. Wij produceren, leveren en monteren brandwerende balies exact volgens specificatie. Al dan niet in combinatie met inbraak-, kogel- en explosiewerende eigenschappen.

in de praktijk getest

De weerstandswaarde van onze balies is niet alleen op papier berekend, maar ook in de praktijk getoetst. Hiervoor beschikken we over een eigen testcentrum, waar we de gebruikte onderdelen aan de zwaarste omstandigheden kunnen onderwerpen. Daarbij maken we gebruik van een brandtestoven.

normeringen

Als basis hanteren wij NEN 6075, 6068 en 6069, en EN 1634, 1364, 13501 en 15269. Maar wij gaan nog een stap verder. Als het Programma van Eisen hierom vraagt, dan zorgen wij voor een balie die de daadwerkelijke gewenste weerstand biedt. Met de officiële normeringen als uitgangspunt, maar nog eens extra beproefd volgens aanvullende criteria.

Lees meer over normen voor brandwerende balies in het kenniscentrum.

testmethoden

In ons eigen testcentrum toetsen we de brandwerendheid van onze balies conform de methoden zoals die staan beschreven in de daarvoor geldende normen NEN 6069 en EN 1634. Dat doen we met behulp van een testoven.

Lees meer over testmethoden voor brandwerende balies in het kenniscentrum.

weerstandsklassen

De weerstandsklasse van brandwerende balies wordt grofweg gedefinieerd op basis van twee factoren. De functie van de balie (bijvoorbeeld scheidend, isolerend etc.). En de tijd gedurende welke de balie in staat is deze functie te behouden bij blootstelling aan brand.

Lees meer over weerstandsklassen voor brandwerende balies in het kenniscentrum.

Meer weten over onze brandwerende balies? Een offerte ontvangen op basis van uw PvE?
neem contact op