explosiewerende wanden

dé expert in explosiewerende wanden

Zoekt u explosiewerende wanden? Voor de beveiliging van een compleet pand, of om een bepaalde ruimte binnen een gebouw te beschermen tegen explosiegevaar? aalbers|wico is dé specialist in bouwkundige explosiebeveiliging. Wij produceren, leveren en monteren explosiewerende wanden exact volgens specificatie. Al dan niet in combinatie met inbraak-, kogel- en brandwerende eigenschappen.

in de praktijk getest

We berekenen het weerstandsniveau van onze explosiewerende wanden niet alleen op papier, maar toetsen dit ook in de praktijk, in ons eigen testcentrum. Daar controleren we of de wanden voldoen aan de vereiste mechanische weerstand (zoals omschreven in de Europese normeringen) of aan het gewenste beschermingsniveau (zoals vastgelegd in de Amerikaanse GSA-normering).

normeringen

Als basis hanteren wij normen als EN 13123, 13124 en 13541, de Amerikaanse GSA-richtlijnen, en ISO 16933 en 16943. Maar we gaan nog een stap verder. Als het PvE hierom vraagt, dan zorgen wij voor een wand die de daadwerkelijke gewenste weerstand biedt. Met de officiële normeringen als uitgangspunt, en nog eens extra beproefd volgens aanvullende criteria.

Lees meer over normen voor explosiewerende wanden in het kenniscentrum.

testmethoden

In ons testcentrum kunnen we de weerstand van een wand onder vrijwel alle omstandigheden op realistische wijze testen. Dat komt omdat wij de ruimte hebben voor open veldtesten én over een shocktube beschikken.

Lees meer over testmethoden voor explosiewerende wanden  in het kenniscentrum.

weerstandsklassen

Tijdens veldtests en shocktube-proeven wordt de weerstandsklasse van een explosiewerende wand gedefinieerd op basis van verschillende factoren. Enkele daarvan zijn: het gewicht van het explosief, de afstand waarop de ontploffing plaatsvindt, de piekdruk, impuls en duur van de puls van de explosie en de vraag of er sprake is van splintervorming.

Lees meer over weerstandsklassen voor explosiewerende wanden in het kenniscentrum.

Meer weten over onze explosiewerende wanden? Een offerte ontvangen op basis van uw PvE?
neem contact op