explosiewering

dé expert in bouwkundige explosiebeveiliging neem contact op

Als uit een risicoanalyse blijkt dat er sprake is van explosiegevaar, is het vanzelfsprekend dat u voorzorgsmaatregelen treft. Daarbij is de balans tussen organisatorische, elektronische en bouwkundige maatregelen essentieel. Het belang van die laatste categorie, bouwkundige beveiliging wordt nog wel eens onderschat. Terwijl u juist daarmee kunt voorkomen dat mensen bij een ontploffing letsel oplopen. En juist daarmee de schade aan gebouwen en goederen kunt beperken. aalbers|wico is dé expert op het gebied van bouwkundige explosiewering. We vervaardigen, leveren en monteren alle explosiewerende producten precies volgens specificatie. Al dan niet in combinatie met inbraak-, kogel- en brandwerende eigenschappen.

in de praktijk getest

We berekenen het weerstandsniveau van onze explosiewerende producten niet alleen op papier, maar toetsen dit ook in de praktijk, in ons eigen testcentrum. Daar controleren we of de producten voldoen aan de vereiste mechanische weerstand (zoals omschreven in de Europese normeringen) of aan het gewenste beschermingsniveau (zoals vastgelegd in de Amerikaanse GSA-normering).

normeringen

Als basis hanteren wij normen als EN 13123, 13124 en 13541, de Amerikaanse GSA-richtlijnen, en ISO 16933 en 16943. Maar we gaan nog een stap verder. Als het PvE hierom vraagt, dan zorgen wij voor een oplossing die de daadwerkelijke gewenste weerstand biedt. Met de officiële normeringen als uitgangspunt, en nog eens extra beproefd volgens aanvullende criteria.

Lees meer over normen voor explosiewering in het kenniscentrum.

testmethoden

In ons testcentrum kunnen we de weerstand van producten onder vrijwel alle omstandigheden op realistische wijze testen. Dat komt omdat wij de ruimte hebben voor open veldtesten én over een shocktube beschikken.

Lees meer over testmethoden voor explosiewering in het kenniscentrum.

weerstandsklassen

Tijdens veldtests en shocktube-proeven wordt de weerstandsklasse van explosiewerende producten gedefinieerd op basis van verschillende factoren. Enkele daarvan zijn: het gewicht van het explosief, de afstand waarop de ontploffing plaatsvindt, de piekdruk, impuls en duur van de puls van de explosie en de vraag of er sprake is van splintervorming.

Lees meer over weerstandsklassen voor explosiewering in het kenniscentrum.
Meer weten over explosiewering? Een offerte ontvangen op basis van uw Programma van Eisen?
neem contact op