brandwering

dé expert in bouwkundige brandbeveiliging neem contact op

Dankzij de toenemende aandacht voor brand- en rookwering daalt het aantal doden en gewonden als gevolg van branden in gebouwen al jaren. Wilt u mensen, goederen en panden ook adequaat beschermen tegen brand? Dan is de juiste bouwkundige beveiliging van essentieel belang. Op dit gebied geldt aalbers|wico al jaren als dé expert. Wij adviseren opdrachtgevers en aannemers over bouwkundige brandwering. En we kunnen alle benodigde brandwerende producten volgens specificatie vervaardigen, leveren en monteren. Al dan niet in combinatie met inbraak-, kogel- en explosiewerende eigenschappen.

in de praktijk getest

De weerstandswaarde van onze brandwerende producten is niet alleen op papier berekend, maar ook in de praktijk getoetst. Hiervoor beschikken we over een eigen testcentrum, waar we de materialen en constructies aan de zwaarste omstandigheden kunnen onderwerpen. Daarbij maken we onder meer gebruik van een brandtestoven.

normeringen

Als basis hanteren wij NEN 6075, 6068 en 6069, en EN 1634, 1364, 13501 en 15269. Maar wij gaan nog een stap verder. Als het Programma van Eisen hierom vraagt, dan zorgen wij voor een oplossing die de daadwerkelijke gewenste weerstand biedt. Met de officiële normeringen als uitgangspunt, maar nog eens extra beproefd volgens aanvullende criteria. 

Lees meer over normen voor brandwering in het kenniscentrum.

testmethoden

In ons eigen testcentrum toetsen we de brandwerendheid van al onze producten conform de methoden zoals die staan beschreven in de daarvoor geldende normen NEN 6069 en EN 1634. Dat doen we onder meer met behulp van een testoven

Lees meer over testmethoden voor brandwering in het kenniscentrum.

weerstandsklassen

De weerstandsklasse van brandwerende producten wordt grofweg gedefinieerd op basis van twee factoren. De functie van de constructie of het gebouwelement (bijvoorbeeld dragend, scheidend, isolerend etc.). En de tijd gedurende welke dit element in staat is deze functie te behouden indien het wordt blootgesteld aan brand.

 Lees meer over weerstandsklassen voor brandwering in het kenniscentrum.

Meer weten over brandwering? Een offerte ontvangen op basis van uw Programma van Eisen?
Neem contact op