explosiewerende ramen

dé expert in explosiewerende ramen

Een raam is beveiligingstechnisch een van de meest kwetsbare elementen in een pand, mede door het risico op splintervorming. Dat maakt het bijzonder belangrijk voldoende aandacht te besteden aan de ramen als er sprake is van explosiegevaar. aalbers|wico is dé specialist in bouwkundige explosiebeveiliging. Wij produceren, leveren en monteren explosiewerende ramen exact volgens specificatie. Al dan niet in combinatie met inbraak-, kogel- en brandwerende eigenschappen.

in de praktijk getest

We berekenen het weerstandsniveau van onze explosiewerende ramen niet alleen op papier, maar toetsen dit ook in de praktijk, in ons eigen testcentrum. Daar controleren we of de ramen voldoen aan de vereiste mechanische weerstand (zoals omschreven in de Europese normeringen) of aan het gewenste beschermingsniveau (zoals vastgelegd in de Amerikaanse GSA-normering). 

normeringen

Als basis hanteren wij normen als EN 13123, 13124 en 13541, de Amerikaanse GSA-richtlijnen, en ISO 16933 en 16943. Maar we gaan nog een stap verder. Als het PvE hierom vraagt, dan zorgen wij voor ramen die de daadwerkelijke gewenste weerstand bieden. Met de officiële normeringen als uitgangspunt, en nog eens extra beproefd volgens aanvullende criteria.

Lees meer over normen voor explosiewerende ramen in het kenniscentrum.

testmethoden

In ons testcentrum kunnen we de weerstand van een raam onder vrijwel alle omstandigheden op realistische wijze testen. Dat komt omdat wij de ruimte hebben voor open veldtesten én over een shocktube beschikken.

Lees meer over testmethoden voor explosiewerende ramen in het kenniscentrum.

weerstandsklassen

Tijdens veldtests en shocktube-proeven wordt de weerstandsklasse van explosiewerende ramen gedefinieerd op basis van verschillende factoren. Enkele daarvan zijn: het gewicht van het explosief, de afstand waarop de ontploffing plaatsvindt, de piekdruk, impuls en duur van de puls van de explosie en de vraag of er sprake is van splintervorming.

Lees meer over weerstandsklassen voor explosiewerende ramen in het kenniscentrum.

Meer weten over onze explosiewerende ramen? Een offerte ontvangen op basis van uw PvE?
neem contact op