Explosiewerende panic rooms en strong rooms

dé expert in explosiewerende panic- strongrooms

In een panic room (of strong room) moeten personen zich veilig kunnen terugtrekken bij een calamiteit of een bedreigende situatie, dus worden er hoge eisen gesteld aan de bouwkundige constructie. Daarom werken veel aannemers bij de bouw van zo’n ruimte samen met aalbers|wico, dé specialist in bouwkundige beveiliging. Wij leveren en monteren alle benodigde explosiewerende onderdelen, al dan niet in combinatie met inbraak-, kogel- en brandwerende eigenschappen.

in de praktijk getest

We berekenen het weerstandsniveau van onze panic rooms niet alleen op papier, maar toetsen dit ook in de praktijk, in ons eigen testcentrum. Daar controleren we of de onderdelen voldoen aan de vereiste mechanische weerstand (zoals omschreven in de Europese normeringen) of aan het gewenste beschermingsniveau (zoals vastgelegd in de Amerikaanse GSA-normering).

normeringen

Als basis hanteren wij normen als EN 13123, 13124 en 13541, de Amerikaanse GSA-richtlijnen, en ISO 16933 en 16943. Maar we gaan nog een stap verder. Als het PvE hierom vraagt, dan zorgen wij voor een panic room die de daadwerkelijke gewenste weerstand biedt. Met de officiële normeringen als uitgangspunt, en nog eens extra beproefd volgens aanvullende criteria.

 

kenniscentrum

Lees meer over normen voor panic rooms in het kenniscentrum.

testmethoden

In ons testcentrum kunnen we de weerstand van componenten voor panic rooms onder vrijwel alle omstandigheden op realistische wijze testen. Dat komt omdat wij de ruimte hebben voor open veldtesten én over een shocktube beschikken.

Lees meer over testmethoden voor panic rooms in het kenniscentrum.

weerstandsklassen

Tijdens veldtests en shocktube-proeven wordt de weerstandsklasse van componenten voor de panic room gedefinieerd op basis van verschillende factoren. Enkele daarvan zijn: het gewicht van het explosief, de afstand waarop de ontploffing plaatsvindt, de piekdruk, impuls en duur van de puls van de explosie en de vraag of er sprake is van splintervorming.

Lees meer over weerstandsklassen voor panic rooms in het kenniscentrum.

Meer weten over onze oplossingen voor panic rooms? Een offerte ontvangen op basis van uw PvE?
neem contact op