brandwerende entrees

dé expert in brandwerende entrees

Voor veel bedrijven en instellingen is de entree van hun pand het visitekaartje van de organisatie, dus die moet gastvrijheid uitstralen. Tegelijkertijd moeten medewerkers en bezoekers er veilig zijn, ook als er brand uitbreekt. aalbers|wico, dé specialist in bouwkundige brandbeveiliging, helpt u deze functies te verenigen. Wij produceren, leveren en monteren alle onderdelen voor een brandwerende entree. Al dan niet in combinatie met inbraak-, kogel- en explosiewerende eigenschappen.

in de praktijk getest

De weerstandswaarde van onze entrees is niet alleen op papier berekend, maar ook in de praktijk getoetst. Hiervoor beschikken we over een eigen testcentrum, waar we de gebruikte materialen aan de zwaarste omstandigheden kunnen onderwerpen. Daarbij maken we gebruik van een brandtestoven. 

normeringen

Als basis hanteren wij NEN 6075, 6068 en 6069, en EN 1634, 1364, 13501 en 15269. Maar wij gaan nog een stap verder. Als het Programma van Eisen hierom vraagt, dan zorgen wij voor een entree die de daadwerkelijke gewenste weerstand biedt. Met de officiële normeringen als uitgangspunt, maar nog eens extra beproefd volgens aanvullende criteria

Lees meer over normen voor brandwerende entrees in het kenniscentrum.

testmethoden

In ons eigen testcentrum toetsen we de brandwerendheid van onze entrees conform de methoden zoals die staan beschreven in de daarvoor geldende normen NEN 6069 en EN 1634. Dat doen we met behulp van een testoven.

Lees meer over testmethoden voor brandwerende entrees in het kenniscentrum.

weerstandsklassen

De weerstandsklasse van brandwerende entrees wordt grofweg gedefinieerd op basis van twee factoren. De functie van de entreecomponenten (bijvoorbeeld dragend, scheidend, isolerend etc.). En de tijd gedurende welke een component in staat is deze functie te behouden bij blootstelling aan brand.

Lees meer over weerstandsklassen voor brandwerende entrees in het kenniscentrum.
Meer weten over onze brandwerende entrees? Een offerte ontvangen op basis van uw PvE?
neem contact op