brandwerende deuren

dé expert in brandwerende deuren

Branddeuren zijn een belangrijke schakel in de reeks aan beveiligingsmaatregelen die u kunt treffen. Om een vluchtweg te bieden bij brand, om uitbreiding van brand te voorkomen en om te compartimenteren. aalbers|wico is dé specialist in bouwkundige brandbeveiliging. Wij produceren, leveren en monteren brandwerende deuren exact volgens specificatie. Al dan niet in combinatie met inbraak-, kogel- en explosiewerende eigenschappen.

in de praktijk getest

De weerstandswaarde van onze deuren is niet alleen op papier berekend, maar ook in de praktijk getoetst. Hiervoor beschikken we over een eigen testcentrum, waar we de deuren aan de zwaarste omstandigheden kunnen onderwerpen. Daarbij maken we gebruik van een brandtestoven.

normeringen

Als basis hanteren wij NEN 6075, 6068 en 6069, en EN 1634, 1364, 13501 en 15269. Maar wij gaan nog een stap verder. Als het Programma van Eisen hierom vraagt, dan zorgen wij voor een deur die de daadwerkelijke gewenste weerstand biedt. Met de officiële normeringen als uitgangspunt, maar nog eens extra beproefd volgens aanvullende criteria.

Lees meer over normen voor brandwerende deuren in het kenniscentrum.

testmethoden

In ons eigen testcentrum toetsen we de brandwerendheid van onze deuren conform de methoden zoals die staan beschreven in de daarvoor geldende normen NEN 6069 en EN 1634. Dat doen we met behulp van een testoven.

Lees meer over testmethoden voor brandwerende deuren in het kenniscentrum.

weerstandsklassen

De weerstandsklasse van brandwerende deuren wordt grofweg gedefinieerd op basis van twee factoren. De functie van de deur (bijvoorbeeld scheidend, isolerend etc.). En de tijd gedurende welke de deur in staat is deze functie te behouden bij blootstelling aan brand.

Lees meer over weerstandsklassen voor brandwerende deuren in het kenniscentrum.
Meer weten over onze brandwerende deuren? Een offerte ontvangen op basis van uw PvE?
neem contact op