brandwerende puien

dé expert in brandwerende puien

Een pui bestaat uit verschillende onderdelen. Bij brand is dat een risicofactor. Want hoe weet u zeker dat uw samengestelde pui op alle punten voldoet aan de brandveiligheidseisen? De optelsom van certificaten voor de verschillende onderdelen is immers nog geen garantie voor een brandveilig geheel. aalbers|wico is dé specialist in bouwkundige brandbeveiliging. Wij produceren, leveren en monteren brandwerende puien exact volgens specificatie. Al dan niet in combinatie met inbraak-, kogel- en explosiewerende eigenschappen.

in de praktijk getest

De weerstandswaarde van onze puien is niet alleen op papier berekend, maar ook in de praktijk getoetst. Hiervoor beschikken we over een eigen testcentrum, waar we de gebruikte materialen aan de zwaarste omstandigheden kunnen onderwerpen. Daarbij maken we gebruik van een brandtestoven. 

normeringen

Als basis hanteren wij NEN 6075, 6068 en 6069, en EN 1634, 1364, 13501 en 15269. Maar wij gaan nog een stap verder. Als het Programma van Eisen hierom vraagt, dan zorgen wij voor een pui die de daadwerkelijke gewenste weerstand biedt. Met de officiële normeringen als uitgangspunt, maar nog eens extra beproefd volgens aanvullende criteria.

Lees meer over normen voor brandwerende puien in het kenniscentrum.

testmethoden

In ons eigen testcentrum toetsen we de brandwerendheid van onze puien conform de methoden zoals die staan beschreven in de daarvoor geldende normen NEN 6069 en EN 1634. Dat doen we met behulp van een testoven.

Lees meer over testmethoden voor brandwerende puien in het kenniscentrum.

weerstandsklassen

De weerstandsklasse van brandwerende puien wordt grofweg gedefinieerd op basis van twee factoren. De functie van de pui (bijvoorbeeld dragend, scheidend, isolerend etc.). En de tijd gedurende welke de pui in staat is deze functie te behouden bij blootstelling aan brand.

Lees meer over weerstandsklassen voor brandwerende puien in het kenniscentrum.

Meer weten over onze brandwerende puien? Een offerte ontvangen op basis van uw PvE?
neem contact op