brandwerende ramen

dé expert in brandwerende ramen

Ramen behoren tot de meest kwetsbare elementen in een gebouw. Om te voorkomen dat er branddoorslag kan optreden, is het belangrijk om uw pand te voorzien van de juiste brandwerende ramen. aalbers|wico is dé specialist in bouwkundige brandbeveiliging. Wij produceren, leveren en monteren brandwerende ramen exact volgens specificatie. Al dan niet in combinatie met inbraak-, kogel- en explosiewerende eigenschappen.

in de praktijk getest

De weerstandswaarde van onze ramen is niet alleen op papier berekend, maar ook in de praktijk getoetst. Hiervoor beschikken we over een eigen testcentrum, waar we de kozijnen en het glas aan de zwaarste omstandigheden kunnen onderwerpen. Daarbij maken we gebruik van een brandtestoven.

normeringen

Als basis hanteren wij NEN 6075, 6068 en 6069, en EN 1634, 1364, 13501 en 15269. Maar wij gaan nog een stap verder. Als het Programma van Eisen hierom vraagt, dan zorgen wij voor ramen die de daadwerkelijke gewenste weerstand bieden. Met de officiële normeringen als uitgangspunt, maar nog eens extra beproefd volgens aanvullende criteria.

Lees meer over normen voor brandwerende ramen in het kenniscentrum.

testmethoden

In ons eigen testcentrum toetsen we de brandwerendheid van onze ramen conform de methoden zoals die staan beschreven in de daarvoor geldende normen NEN 6069 en EN 1634. Dat doen we met behulp van een testoven.

Lees meer over testmethoden voor brandwerende ramen in het kenniscentrum.

weerstandsklassen

De weerstandsklasse van brandwerende ramen wordt grofweg gedefinieerd op basis van twee factoren. De functie van het raam (bijvoorbeeld scheidend, isolerend etc.). En de tijd gedurende welke het raam in staat is deze functie te behouden bij blootstelling aan brand.

Lees meer over weerstandsklassen voor brandwerende ramen in het kenniscentrum.

Meer weten over onze brandwerende ramen? Een offerte ontvangen op basis van uw PvE?
neem contact op